Hizmetlerimiz

YTK Hizmeti ve Madencilik Faaliyetleri

YTK Hizmeti ve Madencilik Faaliyetleri

YTK NEDİR ?

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği, diğer bir ifadeyle “YTK Yönetmeliği” 03.06.2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

YTK ”Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler” Yönetmeliği ;
Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
– Maden Kanunu kapsamında ruhsatlı sahası (arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmaların; 01.01.2017 tarihinden itibaren ruhsatlarla ilgili tüm teknik belgeleri, YTK tarafından hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir.
– Arama ve İşletme ruhsat sahipleri çalışacakları YTK ile sözleşme imzalayıp MİGEM’e sunacak ve bu tarihten sonraki tüm hizmetleri ruhsat sahibi adına YTK yerine getirecektir.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Referanslarımız

Referanslarımız