Hizmetlerimiz

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Hizmetleri

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Hizmetleri

ÇED Nedir ? Ne değildir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, yapılması planlanan bir projenin artıları ve eksilerinin derlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi, oluşabilecek zararların hangi önlemlerle veya yöntemlerle bertaraf edilmesinin planlanması, uygulanan projenin toplumsal fizyolojik ve sosyolojik katkılarının ekonomiyle özdeşlenmesinin ne derece de katkı sağlayacağının veya ekonomik katkılarının toplumsal faydalarının çevresel etkilerinin uzağında kalmasıyla oluşturacağı travmalar, planlanan projenin bölgesel olarak sağlayacağı marjinal faydanın ne olacağı, sağlanan faydanın zamanla oluşturacağı negatif kazanımların ne olduğunun araştırılması, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde, proje yerinin seçiminde gerçekleştirilen bulgular ile alternatif yerlerin karşılaştırılması, projenin bölgesel olarak katkılarının veya olmazsa olmazının neler olduğu ve projelerin uygulanmasından işletme ömrünü tamamlayıncaya kadar izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, kapsamaktadır.

ÇED mutlak surette alınması gereken bir belgedir. Gerek İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı olsun. gerekse faaliyetin gerçekleştirilmesi için olmazsa olmaz bir belgedir.

ÇED hiçbir zaman bir izin belgesi değildir.ÇED mutlak surette verilen bir taahhütnameler zinciridir. Özellikle sıfır projelerde, devr alınan projelerde ÇED dosyalarının mutlak surette incelenmesi ve verilen taahhütnamelere uyulup uyulmadığının kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

Neden E-ÇED , eçed ile projeniz konusuna hakim farklı meslek gruplarından oluşan mühendis, biolog, şehir plancı ve kimyagerler eşliğinde hazırlanarak takip ve zamanında teslim edilmesi, bununla birlikte Eşik değere sahip projelerde ÇED Kapsam Dışı müracaatıyla projenin en fazla 10-15 gün içerisinde kısmi olarak başlatılması sağlanmaktadır. böylelikle zaman kazanılmaktadır. Ayrıca ÇED başvurularının hızlı ve süreli takibinin yapılarak Belge hazırlanmadan önce faaliyetin başlanmasının önüne geçilerek Çevre Kanunu çerçevesinde % 2 cezai işlemlerine maruz kalmamaktır.

Verdiğimiz ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Hizmetleri:

  • ÇED Raporu
  • ÇED Kapsam Dışı Yazısı
  • e-ÇED

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Referanslarımız

Referanslarımız