Hizmetlerimiz

Mera İzni ve Mera Geri Dönüşüm Proje Danışmanlığı

Mera İzni ve Mera Geri Dönüşüm Proje Danışmanlığı

Mera İzni ve Mera Geri Dönüşüm Proje Danışmanlığı

342 sayılı mera kanunun 14. maddesine göre; Arama ruhsatı alınan alanlar ve işletme ruhsatı alınan alanlar, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre arama ruhsatı verilen yerlerin tamamı veya bir kısmının mera, yaylak, kışlak alanları içerisinde kalması halinde geri dönüşümlü yatırımlarda teminata esas olacak şekilde “Geri Dönüşüm Projesi” hazırlanır.

Bu kapsamda Tahsis amacı değişikliğine konu geri dönüşümü mümkün olan yatırımlarda teminata esas olacak şekilde “Mera Geri Dönüşüm Projesi” hazırlanır.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Referanslarımız

Referanslarımız