Kurumsal

Biz Kimiz?

2001 yılında kurucumuz Harun TEKAY Çevre Danışmanlık hizmetlerinde aktif çalışma hayatına başlamıştır. Kazandığı bilgi birikim ve tecrübelerini kurumsallaşarak devam ettirmiş EÇED Çevre Danışmanlık ve Mühendislik firmasını kurmuştur.

EÇED, 2015 yılında uzman kadrosuyla faaliyete başlamış profesyonel bir  Çevre Danışmanlık ve Mühendislik firmasıdır.   Ülke genelindeki yatırımların gerçekleştirilmesinde faaliyet konusuna bağlı olarak inşaat öncesinden işletme dönemine kadar alınması gereken tüm serbestlik, onay, ruhsat ve benzer izinlerin alınması süreçlerine ilişkin çevre danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çevre Danışmanlık ve Mühendisliği konusunda uzman kadrosuyla kısa sürede gerçekleştirdiği başarılı projelerle kendi sektöründe en önemli ve güvenilir firmalar arasına girmiştir.

EÇED, şirket bünyesine 2017 yılı içerisinde Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler “YTK” dahil edip hizmet alanını genişletip, hedeflerini büyüterek uzman kadrosunu genişletmiştir.

Yaşadığımız çevrenin sorunlarının farkındayız ve bu sorunlarla mücadele etmeyi ve bu konuda çaba içinde olan her kişi ve kuruma ticari kaygı taşımaksızın katkı sağlamayı görev bilmekteyiz.

Misyon

Hizmet verdiğimiz firmaların çevre kanununca ve ilgili yönetmeliklerce tabi oldukları yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayarak, idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması, maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması ile şirketimizin ve müşterilerimizin kalitesini yükselterek sürdürülebilir çevre anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak.

Vizyon

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması ile çevrenin miras değil, gelecek nesillere devredilecek bir emanet olduğu ilkesi ışığında, sahip olduğu bilgi birikim, bireysel ve kurumsal deneyimle ülkemizde öncü kuruluşlardan biri olmak.