Hizmetlerimiz

Kişisel Verilerin Koruma Hizmetleri

Kişisel Verilerin Koruma Hizmetleri

Kişisel Verilerin Koruma Hizmetleri

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kısaca kişinin temel hak ve özgürlükleri, özel hayatın mahremiyetini güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/88 sayılı Kararda veri sorumluları için kayıt başlama tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: -Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 – 31.12.2019, -Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 – 31.03.2020, -Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 – 30.06.2020, tarihleri arasında Sicile kayıt olmak zorundadır.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

Referanslarımız

Referanslarımız